Åshild Haaheim

Åshild Haaheim - Psykolog och Specialistpsykolog
Telefon: 
063-12 22 22

Åshild Haaheim, leg psykolog och psykologispecialist i psykologisk behandling.
Åshild är även lärare i mindfulness och självmedkänsla. Utbildad i koginitiv beteendeterapi (KBT) och olika mindfulness beaserad koginitiv terapi, Mindul self-compassion, acceptans and commitment therapy och interpersonell mindfulness. Åsild är också utbildad yogalärare.

Som psykolog är jag van att möta människor som har det svårt av olika anledningar. Sedan 2001 har jag hjälpt människor som upplever stress, oro, ångest, depression, kriser, fysisk sjukdom, relationsproblem, kronisk smärta mm. Jag arbetar både med individer, grupper och arbetslag. Min passion är mindfulness, naturen, skapande, självmedkänsla, yoga och inspirera människor till att växa och utvecklas.

Åshild erbjuder:
Individual behandling, Stödsamtal, Chefshandledning, Grupphandledning och utveckling, Stresshantering, Konflikthantering, Kommunikation (utifrån non violent communication-NVC), Mindfulness/Medveten närvaro, Självmedkänsla, Träning i kroppsmedvetenhet, Aktiviteter för att öka psykisk hälsa och gemenskap i naturen samt Föreläsningar, workshops och utbildningar kring Psykisk hälsa, Mindfulness, Självmedkänsla, Värdegrund, Kommunikation, Stress, Inspiration, Livskraft och Skapande.