Drog och Alkohol Lotuspartner AB/Your Choice

Drog och Alkohol  Lotuspartner AB/Your Choice - Lotusmodellen
Telefon: 
063-12 22 22

Lotusmodellen bygger på en nära samverkan, där vi tillsammans (chef, anställd och företagshälsan) medverkar i hela rehabiliteringsprocessen. Vår modell bygger på att skapa så individuella rehabiliteringsplaner som möjligt, därav är det viktigt att fånga upp den anställdes problematik i tid. I fas 1 gör vi en utredning och bedömning, om det ev finns ett pågående missbruk och eller ett utvecklat beroende av alkohol, tabletter eller narkotika. Steg 2, där vi utifrån resulatet av utredningen och bedömningen skapar ett förslag på en rehabiliteringsplan.