Jan Nykvist

Jan  Nykvist - Arbetsmiljöingenjör
Telefon: 
063-12 22 22

.
Vår skydds- och arbetsmiljöingenjör arbetar aktivt för att säkerställa arbetsmiljön inom många områden. Arbetet hos Er kan vara olika mätningar av kemikalier eller att säkerställa olika ansvarsområden och säkerheten i olika frågor. Jan hjälper Er att koordinera arbetet med övergripande arbetsmiljö och säkerhet med facket, fabriks- och företagsledning, HR samt skyddskommittéer .

Arbetsområden:
* Handläggning av arbetsskadeärenden FK och försäkringsbolagen
* Arbetsmiljö- och riskbedömning av arbetsplatser
* Utbildningar, information och rådgivning inom arbetsmiljöområdet
* Kemiska arbetsmiljörisker, inventeringar och bedömningar
* Utformning av arbetsplatser och lokaler
* Byggnads- och inneklimatrelaterade arbetsmiljöfrågor
* Rådgivning vid inköp av arbets- och skyddsutrustning
* Arbetsmiljöplaner
* Yttre miljö, verksamhts- och miljöbeskrivningar, provtagningar mm
samt
* Implementering av SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) i Er organisation