Kristina Tander

Kristina Tander - Företagssjuksköterska
Telefon: 
0687-582 882 eller 063-12 22 22

.

Våra sjuksköterskor arbetar med allt kring företagshälsovård. Du har tillgång till att göra prover och undersökningar på individer och sammanställda rapporter till grupper eller avdelningar. Våra hälsokontroller grundar sig på en medicinsk del, en fysisk del och en psykosocial del. Till alla genomgångna kontroller ges ett motiverande samtal för att öka och motivera till en eventuell livsstilförändring utifrån de provsvar som erhålls.
Våra sjuksköterkor arbetar även som "mobila sjuksköterskor", alltså vi kommer ut till företagen och Er för att genomföra kontrollerna. Vi har även vår mottagning som vi tar emot er på. Den mobila tjänsten är en service för att skapa effektivitet hos Er.
Kristina är vidareutbildad till Företagssköterska.