Marlene Gustafsson

Marlene Gustafsson - Beteendevetare
Telefon: 
063-12 22 22

.
Marlene Gustafsson är i grunden Idrottspedagog och har även en magisterexamen i pedagogik och ledarskap. Som komplement har hon läst hälsopsykologi och beteendemedicin och är även utbildad inom Coachande samtal och MI - Motiverande samtal. Teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet ger en god grundkundskap om fysik, psykisk och social hälsa.

Marlene erbjuder:
- Beteendevetarsamtal
- Chefshanledning
- Grupphandledning
- Sömn och stressutbildningar
- Konflikthantering
- Utbildningar och föreläsningar inom beteendevetenskapligt ämne; Främst med fokus på psykosocial arbetsmiljö, förbättrad kommunikation och bemötande samt stress och stresshantering.

//.