Rolf Jonsson

Rolf  Jonsson - Utbildare HLR
Telefon: 
063-12 22 22

.
Rolf arbetar och erbjuder sjukvårdsutbildning i basal hjärt- och lungräddning (hlr) D-hlr / hjärt- och lungräddning med hjärtstartare defibrillator.