Tommy Wisfelt

Tommy  Wisfelt - Alkohol & Drog preventatör
Telefon: 
063-12 22 22

Arbetar för att förebygga en alkohol & drogfri arbetsplats, där jag skriver och reviderar, samt gör uppföljning av alkohol & drogpolicyplaner.
Dessa planer är förebyggande och lokalt anpassade, och skall följa de riktlinjer, som av Arbetsmiljöverket är uppsatta för en alkohol & drogfri arbetsplats.
Jag erbjuder även konsultation med information, utbildningar och föreläsningar kring alkohol & droger samt spelberoende.