Viviane Nyberg

Viviane Nyberg - Psykolog och KBT-Psykoterapeut
Telefon: 
063-12 22 22

.
Leg. psykolog. Fil mag. Pol mag. Kognitiv psykoterapeututbildning steg 2.
Arbetar med kognitivt förhållningssätt som innebär Klara mål, Aktivitet och Resultat. Andra arbetsområden är Coachning ledarskap/medarbetarskap, Kris och Konflikthandtering, Utbildningar inom ledarskap med både seminarier och kurser.