Bullerutbildning

I de fall där bullerexponeringen på en arbetsplats överstiger vissa värden (AFS 2005:16) måste arbetstagaren få utbildning om de risker som uppkommer i samband med exponeringen.

Att eliminera eller minska buller på arbetsplatserna är inte bara en lagstadgad skyldighet för arbetsgivarna, utan detta ligger också som en ekonomisk intressefråga hos organisationer. Ju säkrare och mer hälsosam arbetsmiljö Ni har, desto lägre är risken att drabbas av dryga kostnader till följd av arbetsfrånvaro, olyckor och underpresterande anställda. Vi skräddarsyr utbildningen till Er organisation och beskriver översiktigt de viktigaste av de åtgärder man bör vidta för att minska och begränsa bullret på arbetsplatsen.

Resurser: