Affärsrådgivning

Vi hjälper Er med råd och förslag kring verksamhetsstyrning, där ett fokus på helhet och lönsamhet ligger just hos Er. Vi kan hjälpa Er att skapa en verksamhetsstyrning med balans i kort och långt perspektiv, finansiella och icke finansiella prestationsmått.

Vi når dit med hjälp av Er att förankra företagets mål hos medarbetarna genom en målformuleringsstruktur som fokuserar på affärsnytta, kompetensbehov kopplad till affärsnytta och gemensamma värderingar.