Beteendevetare

Individuellt anpassat stöd – utgår från ett lösningsfokuserat perspektiv. Preventivt och/eller av behandlande syfte.

Våra beteendevetare förebygger och behandlar stress och ohälsa i arbetslivet. Grundsynen i arbetet baserar sig på ett helhetsperspektiv – att se individen utifrån det sammanhang den befinner sig i. Realistiska och nåbara målbilder arbetas fram och nås bl.a. genom att öka motivationen till förändring såväl beteende- och tankemässigt (kognitivt) som känslomässigt.

Som arbetsmetod använder vi oss av lösningsfokuserad coaching, det innebär kort att vi letar efter möjligheter istället för hinder – allt för att driva en hälsosam och utvecklande process.