KBT-Terapeut

.
Kognitiv beteende terapi (KBT)
Bygger på kunskap om mänskliga beteenden och ger dig konkreta verktyg för att förända. Vi utgår från dina mål eller problem, hjälps åt att analysera, och kartlägga. Behandlingen utgår från den analys vi gjort och bygger på evidensbaserade metoder.

KBT är en effektiv behandlingsmetod för en rad olika problem ex låg självkänsla, relationsproblem, kommunikationssvårigheter, svartsjuka, fobier, panikångest, social ångest, depression, oro, stress- och sömnproblem.

Ledarskaps-coaching - Att vara chef och ledare ställer krav på att hantera olika situationer. Genom att öka sin medvetenhet om hur egna tankar och känslor, påverkar det egna beteendet med olika medarbetare, i olika situationer kan man utveckla sin förmåga och sina beteenden.

KBT är en strukturerad, aktiv och insiktsbefrämjande psykoterapi som är mer inriktad på nuet och på framtiden än på det förflutna.