Ergonom

Vår ergonom gör besök på Er arbetsplats för att kartlägga / utreda de belastningsergonomiska förhållandena. Med utgångspunkt från utredningen lämnas förslag till åtgärder för förändring.

Besöken kan omfatta både hela avdelningar/arbetsplatser eller enskilda individer.
Vi genomför utbildningar/föreläsningar i ergonomi samt utformar program för pausgymnastik. Utbildningarna förläggs hos Er där vi effektivt kan hitta lösningar men även på ett systematiskt sätt implementera och visa hur arbetet hos Er kan göras.

.
Målsättning
Den övergripande målsättningen är att belastningsskadorna hos Er ska minska, vilket i sin tur innebär ett minskat sjuktal till föjd av smärta/värk från rörelseapparaten sjunker eller upphör.