Rehabilitering

.
Rehabilitering är utifrån företaget samt individens behov och förutsättningar. Det kan handla om att hitta en strategi för att återfå en anställd till arbete som brutit foten eller långtidssjuka som behöver stöd, individer som behöver utredningar kring sin arbetsförmåga eller företaget som behöver hjälp med olika handläggningsärenden. Rehabiliteringen anpassas för Er med olika arbetssätt beroende på situation. Vi ser helheten för individen och företaget. Vi genomför tjänsten med olika verktyg, processer och modeller, där arbetet sker tillsammans i team av;
- Allmän Läkare - Psykolog - Coacher - Sköterskor - Beteendevetare - Sjukgymnast och Ergonom.

Vi utformar även tjänster till ert förfogande som ställföreträdare mot Försäkringskassan tillsammans med Er och den anställde. Vi kan vara Er part i handläggningsärenden och rehabiliteringsfrågor. Vi genomför utredeningar kring arbetsförmåga och ger förslag på olika åtgärder.