Alkohol och Droger

Här arbetar vi för att förebygga en alkohol & drogfri arbetsplats. Vi skriver och reviderar, samt gör uppföljning av Era alkohol & drogpolicyplaner.
Dessa planer som är lokalt anpassade, ser vi över och försäkrar oss om att de följer de riktlinjer, som av Arbetsmiljöverket är uppsatta för en alkohol & drogfri arbetsplats.
Vi erbjuder även konsultation med information, utbildningar och föreläsningar kring alkohol & droger samt spelberoende. I en uppkommen situation kan det vara bra att veta vad chefen ska göra och veta.