Psykolog

Vår Leg psykolog och leg psykoterapeut med psykodynamisk och objektrelationsteoretisk inriktining. Tjänsten ger stöd till ledningsgrupper och chefer, handledning till personalgrupper och enskilda. Konflikthanterng och arbetslagsutveckling. Krisbearbetning, samtalsstöd, stresshantering samt arbetsrelaterad rehabilitering.