HLR och ABC

Vi kan erbjuda Er utbildningar på den ort och plats som passar bäst för Er. Utbildningarna inom hjärt- och lung, innefattar ett besök på Er arbetsplats för att identifiera hotbilden och arbetsmiljön, för att senare vid utbildningstillfället ge konkreta förslag och råd på utvecklingsområden på just Er arbetsplats. Utbildningen baseras alltid på Era förhållanden och Er omgivning.
.

Resurser: