Organisationskonsult

.
Vi erbjuder en nulägesanalys utifrån företagets mål i hälsostrategiska frågor som anpassas mot företagets resultatkrav. Syftet är att hitta effektiva och produktiva bitar/delar som ökar företagets resultat och stabilitet och hitta kostnadsminskningar. Vi arbetar med forskningserkända modeller. Delarna sätts ihop tillsammans med ledning i ett översiktligt program med en tidsatt handlingsplan. Att mäta hälsa i pengar, minskar inte bara sjukskrivningstalen, de ökar även fokusering på trivsel hos personalen.
.

Resurser: