Sjuksköterska

Vi arbetar med allt kring företagshälsovård, där vi har tillgång till att göra prover och undersökningar på individer. Våra hälsokontroller grundar sig på en medicinsk del, en fysisk del och en psykosocial del. Efter alla kontroller har vi individuella samtal med individerna för att öka och motivera till en eventuell livsstilsförändring utifrån de provsvar som framkommer vid undersökningen.

Vi arbetar både som "mobila sjuksköterskor", alltså vi kommer ut till företagen för att genomföra kontrollerna, eller så har vi en mottagning där vi tar emot individerna.

Vi är utbildade legitimerade sjuksköterskor och företagssköterskor med lång erfarenhet av att arbeta mot företag och dess anställda.
.

Resurser: